Nastavenie aplikácie Internet Explorer

Nasledujúce kapitoly popisujú nastavenie prehliedača Internet Explorer pre jednoduchšie používanie on-line katalógu Carmen.

On-line katalóg v aplikácii Internet Explorer 8

V prípade, že se vám v hornej lište on-line katalógu zobrazuje upozornenie o aktualizácii prehliedača aj v prípade, že máte už nainštalovaný Internet Explorer 8, je potrebné vypnúť funkciu Kompatibilné zobrazenia..

Vypnutie funkcie Kompatibilné zobrazenia

  1. Spustite aplikáciu Internet Explorer
  2. Kliknite vedľa riadku pre zadanie webovej adresy na ikonu Kompatibilné zobrazenia

Ako zrušiť ukladanie dočasných súborov

Pri zobrazení on-line katalógu vo vašom prehliedači sa súbory a obrázky súvisiace s on-line katalógom ukladajú vo vašom počítači do zložky dočasných súborov. Toto ukladanie často navštevovaných alebo už navštívených webových stránok urýchľuje ich zobrazenie, pretože aplikáciia Internet Explorer ich môže otvoriť priamo z pevného disku namiesto z internetu. Ak však chcete pri každej návšteve on-line katalógu zobraziť najaktuálnejšiu verziu, doporučujeme ukladanie dočasných súborov zrušiť.

  1. Spustite aplikáciu Internet Explorer
  2. V hlavnom menu vyberte Nástroje a potom Možnosti Internetu
  3. Na záložke Obecné v časti Dočasné internetové súbory kliknite na tlačítko Nastavenie
  4. V zobrazenom okne Nastavenie dočasných súborov zaškrtnite voľbu Pri každej návšteve stránky.

Poznámka: Ak používate on-line katalóg ako verejnú službu (kaviareň, knižnica a pod.) doporučujeme z bezpečnostých dôvodov neukladať žiadne súbory na pevný disk počítača, t.j. zrušiť ukladanie dočasných súborov.