Rezervácia dokumentu

Rezerváciu dokumentov vyhľadaných v on-line katalógu môže vykonať iba prihlásený používateľ, t.j. registrovaný používateľ. Do čitateľského konta sa prihlásite zadaním čísla preukazu a PIN (dátum narodenia v tvare RRMMDD). V prípade, že nemáte pridelené číslo preukazu a máte záujem o rezerváciu dokumentu z fondu knižnice, môžete vykonať tzv. predregistráciu (viac v kapitole Registrácia). Rezervácia je možná iba u dokumentov, ktoré sú práve požičané. Dokumenty, ktoré majú aspoň jeden exemplár k dispozícii v knižnici, systém nedovolí zarezervovať a na túto skutočnosť vás upozorní. Tento dokument si môžete požičať v knižnici.

Rezerváciu dokumentu urobíte pomocou voľby Rezervovať v pravej časti záznamu.

Pod katalogizačným lístkom vybraného dokumentu zadáte detaily rezervácie.

Rezervovať podobné tituly - ak zaškrtnete túto voľbu, systém uskutoční rezerváciu všetkých titulov, ktoré sa od seba líšia iba napr. rokom vydania, číslom vydania, ilustrátorom, ďalšími autormi a pod., avšak ich hlavné položky Autor, Názov, Časť, Nosič a Druh dokumentu sa zhodujú.

V okne Dostupné oddelenia - zoznam oddelení, na ktorých si vybraný dokument rezervujete.

V okne Aktuálne do je dátum, dokedy má byť uskutočnená rezervácia. Datum je možné zmeniť v kalendári, ktorý zobrazíte pomocou ikony vedľa okna. Kliknutím na daný dátum v kalendári, upravíte dátum uskutočnenia rezervácie.

Posledný krok je potvrdenie rezervácie tlačítkom Rezervácia.

V okamihu, keď bude v knižnici pre vás dokument pripravený, t.j. dokument bude vrátený, systém vám pošle správu e-mailom alebo poštou. Poznámka: ak ste pri registrácii neuviedli e-mailovú adresu, môžete ju doplniť vo vašom čitateľskom konte priamo v on-line katalógu (viac v kapitole Registrácia )