Spresnenie výsledkov pomocou rezov

Použitie rezov vyhľadaných dokumentov v pravej časti on-line katalógu v stĺpci Vybrať podľa umožňuje presnejšie vyhľadávanie konkrétneho dokumentu.

Po zadaní aspoň jednej podmienky výberu do vstupného poľa systém vyberie vyhovujúce záznamy. Rezy obsahujú dôležité spoločné položky záznamov (autor, druh dokumentu, kľúčové slová, rok vydania ..). V zátvorke je zobrazený počet vyhovujúcich záznamov. Ak zaškrtnete konkrétne meno autora, kľúčové slovo alebo vyberiete iný rez, upresníte vami požadovaný dotaz a systém vyberie iba vyhovujúce záznamy. Hľadaný text a zvolené rezy sú zobrazené pod vstupným poľom pre vyhľadávanie.

Napr. do vstupného poľa pre zadanie podmienok výberu zadáme "němcová". Systém zobrazí všetky záznamy, ktoré obsahujú v ľubovoľnom poli "němcová", t.j. systém zobrazí záznamy, kde je "Němcová" uvedená ako autorka, ilustrátorka, prekladateľka a pod., alebo je meno "Němcová" uvedené v názve, alebo záznamy obsahujúce knihy, AV-média, časopisy … V rezoch zaškrtneme napr. presné meno autorky "Němcová, Božena, 1820 - 1862", klúčové slová "rozprávky"a druh dokumentu "Knihy". Výber dokumentov sa obmedzí na rozprávkové knihy od Boženy Němcovej, narodenej v roku 1820.